מטרות על פי תקופות זמן שונות

כותרת

מטרות שונות לתקופות זמן שונות .


מאמר אחד יעסוק בשאלה של מהן פרקי הזמן המתאימים לך למטרות. 
 • לכל אחד יש מוח קצת שונה. מהו פרק הזמן המתאים לך להציב מטרות?
 • אני מציע לכם להציב לפחות שני סוגים של מטרות
  • מטרות לטווח קצר יחסית
  • מטרות לטווח אורך
אני מציב מטרות 

 • מטרות לזמן קצר (יחסית) שזה לשנה
  • אני מחלק את המטרות לסביב שלושה חודשים ורואה איך אני עומד בקצב
 • מטרות לזמן בינוני
  • משהו כמו סביב חמש שנים
  • למעשה כל מה שני יכול לראות את האופק שלו והוא יותר משנה ופחות מ 10 שנים משמעותית בצורה ברורה אני מ כניס לכאן
 • מטרות לזמן ארוך - 10 שנים ומעלה
  • את המטרות הללו זה דברים שאני לא יודע מתי הם יתרחשו, אבל אני רוצה שיהיו ברשימה שלי. 

את המטרות יש לעדכן מידי שלושה חודשים או מידי שנה

בנוסף, יש מטרות מתמשכות החוזרות על עצמן 
 • מטרות מידי יום/ חודש 
 • מטרות מידי שנה (כמו לחדש את הפוליסה/ עמלות)
 • מטרות מידי שלוש שנים (לבדוק עמלות,/ ללכת ליועץ מס מיוחד ועוד)