קשיים בהצבת מטרות והתמודדות איתם

לעתים קרובות, כאשר מנסים להציב מטרות, נפגשים בקשיים להצבתם. 

חלק זה של האתר יעסוק בקשיים השונים ובהתמודדות איתם.