מטרה צריכה להיות מוגדרת בזמן

מטרה צריכה לוח זמנים ברור

הרעיון באופן כללי

כאשר מציבים מטרות חשוב שהן יהיו מקושרות ללוח זמנים מסוים.

כלומר חשוב לדעת עד לאיזה תאריך אתם מתכוונים שהמטרה תושג/ תוגשם.

איך להציב לוחות זמנים

אחרי שהצבתם את המטרות נסו לתת להם לוחות זמנים. 
הספרות הקלאסית מדבר על לוחות זמנים ברורות. יחד עם זאת אני סבור שכדאי לתת לוחות זמנים נוחים שיבנו בצורה נוחה.

כך למשל, אני בהחלט מקבל אנשים שאומרים לי עוד שנה שנתיים, ורק אחרי חודשים שלושה מחליטים להציב את הזמן המדויק. 

עדיף שיהיה זמן מדויק, אבל עדיף שלא יהיה לחץ גדול להשיג את המטרה בזמן הזה. כלומר יש ליצור לוחות זמנים נוחים וסבירים.