קאיזן - לכוון רחוק אבל לעשות צעדים קטנים עכשיו

קאיזן - לעשות צעדים קטנים עכשיולמרות שאנחנו מעודדים אתכם לכוון רחוק, רחוק מאוד. להציב מטרות מאתגרות ולא טרוויאליות אנחנו מעודדים אותכם לעשות צעדים קטנים למימושם. 


אין שום צורך לעשות צעדים גדולים למימוש מטרות גדולות 

יש צורך לעשות צעדים קטנים למימוש מטרות גדולות. 

השאלה בקאיזן היא לא מה גודל הצעד שתעשו למימוש המטרה. 
השאלה בקאיזן היא כמה צעדים תעשו בשביל לממש את המטרות שלכם.

באופן כללי הקאיזן - כפי שאנחנו מלמדים אותו עוסק בכמות הצעדים ואיכותם ולא בגודל הצעדים. 

ניתן לקרוא גם את המאמר הרלוונטי באתר הקאיזן