3. התפתחות אישית בעזרת כסף

כסף והתפתחות אישיתאחת המטרות שכדאי להציב בהקשר הכספי. הוא להשתמש בכסף בשביל התפתחות אישית, נפשית ורוחנית. 

השכלה פיננסית


הכסף מאפשר התבוננות יוצאת דופן על הדפוסים והאמונות שלנו. 
שינוי בדפוסים והאמונות יוכל לעזור לנו לשנות את יחסינו לכסף 
כמו כן, שינוי ביחסנו לכסף יכול לשנות את הדפוסים והאמונות שלנו. 

בהמשך יוסבר על כך יותר.