מטרות לטווח קצר

מטרות לטווח קצר


הגדרה של טווח קצר

במטרות לטווח קצר אני מתכוון למטרות אשר יושגו במשך השנה הקרובה. 

דוגמאות למטרות לטווח הקצר לשנה 

זה כמובן יכול להיות כל דבר אבל אתן מספר מטרות פיננסיות ל"השגת דברים" לטווח הקצר. 


חיסכון

 • לחסוךX שקלים (למשל 1000 שח) מידי חודש כך שבסוף השנה יהיו 12*X (למשל 12000 שח).
  • (שימו לב שישנה השאלה כיצד לחסוך (תוכנית חיסכון/ פקמ, מסחר בשוק ההון וכד')

אפשרות של חלוקה רבעונים


את השנה הקרובה אפשר לחלק לרבעונים. דהיינו להציב מטרות כל שלושה חודשים, 
יש כאן שני רעיונות
 • רעיון אחד הוא לפרק את המטרות לשנה לכל שלושה חודשים. כך לראות את ההתקדמות ולתקן את המטרות או לתקן את הקצב וכד'
 • רעיון שני לעשות דברים מסוימים רק למשך רבעוןדוגמאות למטרות רבעוניות הנגזרות מהמטרות השנתיות

חיסכון

 • לחסוך מידי חודש 1000 שח. לחסוך במשך הרבעון הראשון כ3000 שח
 • הרעיון הוא הבקרה
  • אם לא הצלחתם לחסוך את הסכום הזה עדיין תוכלו
   • להשיג את המטרה השנתית שלכם (לחסוך סכום מסויים בשנה) על ידי חיסכון נוסף בריבעון הבא
   • תוכלו לשנות את המטרה כי היא לא ריאלית (אפשר לחסוך פחות)
   • תוכלו לחסוך יותר כי המטרה היא פשוטה להשגה

דוגמאות למטרות רבעוניות המתאימות רק לריבעון מסוים

רישום הוצאות

 • נניח שאתם רוצים לגלות כמה אתם מוצאים מידי חודש. אפשר להחליט לרשום את ההוצאות שלכם מידי חודש למשך שלושה חודשים
 • אין צורך לעשות את זה כל השנה (למרות שכמובן אפשר) כי סביר שתוכלו לקבל תמונה טובה על כך מידי חודש.