מטרות לטווח זמן בינוני

הצבת מטרות טווח זמן בינוני

הגדרה

מטרות לזמן בינוני פירושן מטרות שהן לזמן שאפשר לראות איך להשיג אותו. 

דהיינו מטרות שהן ברות השגה בטווח הארוך 

טווח הזמן של בינוני יכול להיות מוגדר על ידי כל אחד ואחת הרעיון הוא זמן שאפשר לראותו מתממש.

אני מגדיר טווח בינוני כשנתים עד 8 שנים. 
טכנית זה יכול להיות מעל שנה ומתחת ל 10 שנים. דוגמאות

  • קניית רכב חדיש (מסויים) בלי חובות
  • קניית דירה (לאחדים) בלי חובות
  • להיות בעל קרן למצבי חירום שתחזיק אותכם למשך שנה או שנתים