1. דברים להשיג: חיסכון, כסף, פנסיה, דירה, רכב.. ועוד

מטרות פיננסיות: דברים להשיג

בחלק זה עוסק במטרות פיננסיות כלליות. 
זהו החלק ה"רגיל"

דברים להשיג, דברים שאתם רוצים שיהיו לכם ועוד. 
לרוב מדובר על דברים שמאוד קל למדוד אותם. 

חלוקת מטרות לפרקי זמן

גם כאן כדאי לשים לב לחלק את המטרות לפרקי זמן מתאימים
  • טווח הקצר
  • טווח בינוני
  • טווח ארוך

דוגמאות למטרות פעם בתקופה / שנה


מטרות להשראה (אולי להכניס אותן למטרות המתאימות /טווח קצר/ בינוני / ארוך)

  • לחסוך X כסף מידי חודש עד סוף החיים