פיננסים - להציב מטרות כספיות ואחרות

הצבת מטרות כספיות


 איך להציב מטרות כספיות

אפשר לחלק את המטרות הכספיות לשלושה חלקים משלימים:
  • מטרות כספיות רגילות הקשורות לחיסכון/ רווח כספי ועוד. זוהי המטרה הפופולרית ביותר. זאת המטרה הנלמדת ברוב הדברים שעוסקים במטרות


  • מטרות כספיות הקשורות להתפתחות אישית - ללמוד להשתמש בכסף בצורה פנימית. כסף כסימבול. 
כל אחת מהמטרות תומכת זו בזו ומשלימה זו את זו.