הנושאים העיקרים להציב בהם מטרות

יש מספר נושאים עיקרים שאפשר להציב בהם מטרות

כלומר אפשר לחלק את המטרות למספר נושאים עיקריים