מה חדש באתר - דרך בניית האתר

אתר זה לפי דרך האימון אישי בצעדים קטנים  או בשמה האחר שיטת הקאיזן
פירוש הדבר שהאתר נבנה באופן הדרגתי ואיטי. 

בפוסטים השונים (למטה) אפשר לראות איזה חלקים נכתבו כבר באתר ולהיכנס אליהם. 

הפוסטים השונים